ایران در نقشه جهان

نشست علمی "اما اگر بمیرد، بذرهای زیادی تولید می‌کند: پدیدارشناسی و سیاست فداکاری"

سه شنبه بیست و دوم مهر ماه 1399

جامعه ایرانی پدیدارشناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند:

نشست علمی:photo_2020-10-13_18-11-56
اما اگر بمیرد، بذرهای زیادی تولید می‌کند: پدیدارشناسی و سیاست فداکاری

سخنران:
دِنییِل مِیِر(استادیار فلسفه در دانشگاه دیپال شیکاگو)

دبیر نشست: حمید ملک زاده

زمان: یکشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی  

https://join.skype.com/crHsPV2ulTdI

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.
شماره تماس: 09337357576