ایران در نقشه جهان

جلسه دوم سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی "شاهنامه و مسئله ایران"

پنج شنبه هشتم آبان ماه 1399

کمیته ادبیات و سیاست انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری انجمن مطالعات صلح ایران برگزار می‌کند‌:

سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسیphoto_2020-10-28_23-32-29

جلسه دوم:
"شاهنامه و مسئله ایران"

سخنران: جواد رنجبر درخشی لر (شاهنامه‌پژوه و دانش‌آموخته علوم سیاسی)


زمان: سه شنبه 13 آبان ماه 1399 ساعت 18 الی 19/30

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:


https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576