ایران در نقشه جهان

درسگفتارهای پدیدارشناسی و سیاست "هستی شناسی بدون متافیزیک"

يکشنبه بیست و پنجم آبان ماه 1399

جامعه ایرانی پدیدارشناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند:

درسگفتارهای پدیدارشناسی و سیاست: هستی شناسی بدون متافیزیک

پروفسور دَنیِل مِی ِر (استادیار فلسفه در دانشگاه دیپال شیکاگو)photo_2020-11-12_16-03-32

این مجموعه از درس گفتارها به زبان انگلیسی و در ده جلسه برگزار خواهد شد.


تاریخ شروع کلاس‌ها 10 آذر ماه 1399
دو جلسه در هفته، روزهای دوشنبه و چهارشنبه

برای اعضای انجمن علوم سیاسی ایران نیم بهاء

ظرفیت ثبت نام محدود (۱۵ نفر).

همراه با اعطای گواهی رسمی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران.

هزینه شرکت در کارگاه:  300 هزار تومان.
شرح مختصری درباره دوره و اطلاعات مربوط به هر جلسه به طور جداگانه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

شماره تماس: 09337357576

photo_2020-11-14_01-17-43photo_2020-11-12_16-04-46