ایران در نقشه جهان

نشست مجازی "سیاست های کلی محیط زیست؛ فرصت ها و چالش ها"

يکشنبه بیست و پنجم آبان ماه 1399


کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

نشست علمی:photo_2020-11-14_19-06-08
سیاست های کلی محیط زیست؛ فرصت ها و چالش ها

حوزهای مورد بحث:
۱-ضرورت تدوین سیاست های کلی محيط زيست و فرصت های آن برای محیط زیست ایران
۲-فرایند تدوین سیاست های كلي محيط زيست
۳-وضعیت کنونی محيط زیست ایران بر اساس شاخص های مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 
۴-ملزومات اجرا شدن سیاست های كلی محيط زيست


سخنران: دكتر مريم اسماعيلي فرد (عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی).

زمان: دوشنبه 26 آبان ماه 1399 ساعت 20 الی 21/30

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:


https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576