ایران در نقشه جهان

نشست مجازی "جامعه شناسی تاریخی و روابط بین الملل"

سه شنبه چهارم آذر ماه 1399


انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:photo_2020-11-15_12-05-47

نشست علمی  "جامعه شناسی تاریخی و روابط بین الملل"


سخنرانان:
دکتر سید علی منوری (عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی).

عنوان بحث: مساهمت جامعه شناسی تاریخی در مطالعات رشته روابط بین الملل، رویکردها و دلالت ها.

دکتر مهدی زیبائی (عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی"ره").

عنوان بحث: انقلاب، بین الملل و جامعه شناسی تاریخی.

دبیر نشست: بهمن سرلک (دبیر اجرایی انجمن علوم سیاسی ایران)

 

زمان: چهارشنبه 5 آذر ماه 1399، ساعت 18 الی 19/30

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576