ایران در نقشه جهان

نشست مجازی "خیرهایی که ضرورتاً مشترک‌اند و خیرهایی که به طور مشترک ضروری‌‌اند"

سه شنبه چهارم آذر ماه 1399


جامعه ایرانی پدیدارشناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند:photo_2020-11-16_13-40-48

نشست علمی "خیرهایی که ضرورتاً مشترک‌اند و خیرهایی که به طور مشترک ضروری‌‌اند"

جیم هارت(استاد فلسفه دانشگاه ایندیانا)

دبیر نشست: محمود رضا مقدم شاد

پنجشنبه ۱۳ آذر 
ساعت ۲۱.۳۰-۱۹.۳۰

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی  

https://join.skype.com/crHsPV2ulTdI

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576