ایران در نقشه جهان

نخستین پیش درآمد کنفرانس بین‌المللی " علم سیاست، مطالعات زنان و آینده"

سه شنبه چهارم آذر ماه 1399


کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کنند:

photo_2020-11-19_21-54-40
زنان و مسئله ریاست جمهوری

نخستین پیش درآمد کنفرانس بین‌المللی "علم سیاست، مطالعات زنان و آینده"


به همراه ارائه گزارش

سخنران:
دکتر سیمین حاجی‌پور ساردویی 
مدرس دانشگاه و پژوهشگر

دبیر نشست: علی فراهانی

زمان: دوشنبه ۳ آذرماه ۱۳۹۹  
ساعت: ۱۸ تا ۱۹:۳۰

لینک نشست و گپ‌و‌گفت علمی در بستر اسکای روم:
https://meeting.atu.ac.ir/ch/women