ایران در نقشه جهان

سلسله کارگاه های آموزشی آشنایی با فرآیند انتخابات "انتخابات و تبلیغات"

سه شنبه چهارم آذر ماه 1399


انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و انستیتو تخنیکی و مسلکی انتخابات افغانستان، برگزار می کند:photo_2020-11-23_15-05-37

سلسله کارگاه های آموزشی آشنایی با فرآیند انتخابات

عنوان: انتخابات و تبلیغات

مدرس: دکتر فریبرز درتاج (استاد دانشکده روانشناسی)

دبیر کارگاه: دکتر میترا راه نجات

زمان: چهارشنبه ۵ آذر/قوس ۱۳۹۹ _ ساعت 8 تا 10 صبح

https://meeting.atu.ac.ir/ch/iraf-speeches