ایران در نقشه جهان

سمینار بین المللی به مناسبت روز جهانی پیشگیری از اثرات تخریب جنگ و مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست

سه شنبه یازدهم آذر ماه 1399

معاونت زنان ریاست جمهوری با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:photo_2020-11-25_22-14-51

سمینار بین المللی به مناسبت روز جهانی پیشگیری از اثرات تخریب جنگ و مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست

"اثرات مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست طبیعی و خانواده"


زمان برگزاری: سه شنبه 11 آذرماه 1399 ساعت 9/30 الی 12

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی:
https//undp.zoom.us/j/84068202319


حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.