ایران در نقشه جهان

برگزاری نشست مولفه های سیاسی حقوقی شهروندی

سه شنبه یکم بهمن ماه 1392

کارگروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کنند:
نشست بررسی مولفه های سیاسی منشور حقوق شهروندی با حضور دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی؛ دکتر علی کریمی مله؛ و دکتر مهدی ذاکریان
زمان: روز پنجشنبه، سوم بهمن ماه 1392 ساعت 10 تا 12
مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی
آدرس: خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو