ایران در نقشه جهان

درسگفتار "اندیشه سیاسی، ستیز شهر و روستا"

سه شنبه یازدهم آذر ماه 1399

کمیته ادبیات و سیاست انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌کند:photo_2020-11-29_17-58-39

درسگفتار "اندیشه سیاسی، ستیز شهر و روستا"

جلسه نخست: 
دِه‌ستیزی و شهرمحوری در اندیشه سیاسی

دکتر مجید توسلی رکن آبادی (دانشیار گروه علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران)


زمان: پنجشنبه 20 آذر ماه 1399 ساعت 18 الی 19/30

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576