ایران در نقشه جهان

نشست علمی مجازی روش به مثابه ايدئولوژی "تاثير روش هاي تفنني بر نابودي عقل سياسي در ايران"

سه شنبه هیجدهم آذر ماه 1399

کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

نشست علمی: photo_2020-12-05_03-50-30
روش به مثابه ايدئولوژي:

تاثير روش هاي تفنني بر نابودي عقل سياسي در ايران

سخنران:
دکتر روح الله اسلامی ( عضو هیات علوم گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد).


زمان: دوشنبه 24 آذر ماه 1399 ساعت 18 الی 19/30


پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:

https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

شماره تماس: 09337357576