ایران در نقشه جهان

نشست "آیا فردوسی نژادپرست بود؟"

دوشنبه بیست و چهارم آذر ماه 1399

کمیته ادبیات و سیاست انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری انجمن مطالعات صلح ایران برگزار می‌کند‌:

سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسیphoto_2020-12-14_17-50-32

جلسه چهارم

عنوان نشست:
"آیا فردوسی نژادپرست بود؟"

سخنران: جواد رنجبر درخشی لر
(شاهنامه‌پژوه و دانش‌آموخته علوم سیاسی).


زمان: سه شنبه 2 دی ماه 1399 ساعت 18 الی 19/30

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:


https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.