ایران در نقشه جهان

دومین درسگفتار "اندیشه سیاسی، ستیز شهر و روستا"

دوشنبه هشتم دي ماه 1399

کمیته ادبیات و سیاست انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌کند:

درسگفتار 
"اندیشه سیاسی، ستیز شهر و روستا"

جلسه دوم ده‌ستیزی:
عنوان "دیالکتیک شهر و روستا در فکر یونانی: دلالت‌های ده‌ستیزانه در اندیشه سیاسی افلاطون و ارسطو"photo_۲۰۲۰-۱۲-۲۲_۱۹-۲۹-۵۴


دکتر مجید توسلی رکن آبادی (دانشیار گروه علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران)


زمان: پنجشنبه 4 دی ماه 1399 ساعت 18 الی 19/30

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.