ایران در نقشه جهان

برگزاری نشست تخصصی اقتصاد سیاسی بودجه ریزی عمومی

چهارشنبه دهم دي ماه 1399

كميته سياست و تنظيم‌گری انجمن علوم سياسي ايران برگزار می‌كند:

عنوان سخنرانی:
اقتصاد سیاسی بودجه ریزی عمومی

سخنران:photo_۲۰۲۰-۱۲-۲۹_۱۲-۰۷-۲۰
دكتر محمد خضری
عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

محورهای سخنرانی:
بودجه عمومی به مثابه یک سند سیاسی
بودجه عمومی، ابزاری برای تعادل سیاسی
بودجه عمومی، ابزاری برای سیاستگذاري
بودجه عمومی و ساختار قدرت
بودجه عمومی، چارچوبی برای گفتگو بین مردم و حاکمیت

زمان: پنج شنبه، ١٣٩٩/١٠/١١،
 ساعت : ١٩:٣٠ الي ٢١


پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.