ایران در نقشه جهان

ششمین جلسه از سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی

يکشنبه چهاردهم دي ماه 1399

کمیته ادبیات و سیاست انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری انجمن مطالعات صلح ایران برگزار می‌کند‌:

سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی

جلسه ششمphoto_۲۰۲۱-۰۱-۰۲_۱۳-۲۸-۲۳

عنوان نشست:
"دیگری، تکثر قومی و ناسیونالیسم"

سخنران: جواد رنجبر درخشی لر
(شاهنامه‌پژوه و دانش‌آموخته علوم سیاسی).


زمان: سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ 


پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می باشد