ایران در نقشه جهان

سومین همایش ملی دولت پژوهی

شنبه بیستم دي ماه 1399

سومین همایش ملی دولت پژوهی؛
چه باید کرد؟ راهبردهایی برای فردای ایرانphoto_2021-01-09_01-09-41


 هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

▫️مهلت ارسال چکیده: ۳۰ بهمن
▫️مهلت ارسال اصل مقاله: ۱۵ فروردین 

ارتباط با دبیرخانه:

تارنما همایش: stateconf3.um.ac.ir

انامه همایش: stateconf@um.ac.i

شماره تماس: 09307565190

محورهای سومین همایش ملی دولت‌ پژوهی
«چه باید کرد؟» راهبردهایی برای فردای ایران

در آستانۀ ورود به سده جدید شمسی، ایران با چالش‌ها و پرسش‌های مهمی روبرو است که نحوه پاسخگویی به آن‌ها می‌تواند آیندۀ دولت و جامعه را از خود متاثر سازد. تصویرِ فردای ایران در آغاز سدۀ جدید از خلالِ راهبردهای امروز نمایان می‌شود. در سومین همایش دولت پژوهی درصدد یافتن راهبردهای اساسی برای مواجهه و گذر از چالش‌ها و پاسخ به پرسش‌های مطرح در عرصه‌های قانون اساسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، عرصه اقتصادی، و همچنین سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی می‌باشیم. در این همایش، با طرح پرسش کلیدیِ «چه باید کرد»، جستجوگر راهبردهایی اساسی هستیم که بتواند با شناسایی مشکل‌ها و چالش‌های کنونیِ دولت وجامعه، پرتویی بر فردای ایران بیفکند.
 
 ۱- قانون اساسی؛ راهبردهایی برای:
 ▫️حاکمیت ملی
 ▫️ حقوق شهروندی
 ▫️بهره‌گیری از امکانات حقوقی عرصه بین الملل
 ▫️توزیع قدرت میان قوای سه‌گانه
 ▫️رابطه قوای حکومت با یکدیگر
 ▫️مواجهه با چالش‌ها و مشکلاتِ حقوقی دولت
 
 ۲- سیاست‌های داخلی؛ راهبردهایی برای:
 ▫️نظام انتخاباتی و چشم انداز انتخابات
 ▫️تحزب و جامعه مدنی
 ▫️حوزه عمومی در ایران
 ▫️رابطه با فضای سایبری، مطبوعات و رسانه‌ها  
 ▫️حکمرانی محلی
 ▫️مواجهه با چالش‌ها و مشکلات سیاست داخلی
 
 ۳- سیاست‌های خارجی؛ راهبردهایی برای :
 ▫️اولویت‌‌سنجی درسیاست خارجی
 ▫️چالشِ تعامل با نظام بین الملل
 ▫️تعامل با سازمان‌ها و هنجارهای بین‌المللی
 ▫️سیاست‌های منطقه‌ای دولت
 ▫️مواجهه با چالش‌ها و مشکلات سیاست خارجی
 
 ۴- سیاست‌های اقتصادی؛ راهبردهایی  برای:
 ▫️ توسعه اقتصادی
 ▫️مدیریت منابع درآمدی دولت
 ▫️خصوصی‌سازی
 ▫️مدیریت بحران­های مالی
 ▫️تنظیم سیاست‌های حمایتی دولت
 ▫️مواجهه با چالش‌ها و مشکلات اقتصادی دولت
 
 ۵- سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی؛ راهبردهایی برای:
 ▫️سیاست‌های آموزشی
 ▫️سیاست‌های مسکن
▫️سیاست‌های سلامت
 ▫️سیاست‌های اشتغال
 ▫️تامین اجتماعی
 ▫️مطالبات زنان
 ▫️مطالبات گروه‌های قومی و اقلیت‌ها
 ▫️مواجهه با چالش‌ها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی دولت