ایران در نقشه جهان

چهارمین پیش نشست چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

چهارشنبه یکم بهمن ماه 1399

انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان برگزار می کند:

چهارمین پیش نشست چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع
"سیاست ورزی در خراسان همگرایی یا واگرایی"f4d36b96-2d5c-45bf-b21b-cec5a728923b

سخنرانان:
دکتر محسن خلیلی (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر احمد بخشی (عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند)

دکتر روح الله اسلامی (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

آقای داود عرفان (دانشجوی دکتری و استاد دانشگاه در افغانستان)


مدیر نشست:
دکتر علی اصغر داودی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)

زمان برگزاری: شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ به وقت ایران
پخش آنلاین نشست علمی در بستر مجازی (bigbluebutton) به آدرس:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان می‌‌باشد.