ایران در نقشه جهان

نشست‌ "میرزا آقا خان کرمانی"

يکشنبه پنجم بهمن ماه 1399


دومین جلسه از سلسله نشست‌های "با بزرگان سیاست و اندیشه تاریخ معاصر ایران" photo_2021-01-24_21-33-11


موضوع:
"میرزا آقا خان کرمانی"

سخنران:
دکتر علی اکبر امینی

پنج شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۷ الی ۱۷:۴۵


 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی خراسان
https://www.instagram.com/ipsa.kb/