ایران در نقشه جهان

دوازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ"

چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه 1399


دوازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ" 

با سخنرانی: دکتر سید محمد علی تقویphoto_2021-02-09_10-35-37

با معرفی کتاب 
"تاملی در مدرنیته ایرانی"

و با موضوع
 "روشنفکران ایرانی و دشواره دموکراسی‌خواهی در گذر از انقلاب"

پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۹ الی ۲۰
 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان 


https://www.instagram.com/ipsa.kb/