ایران در نقشه جهان

کتاب چکیده مقالات و کتاب مجموعه مقالات چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

پنج شنبه چهاردهم اسفند ماه 1399


ویراست اول کتاب چکیده مقالات و کتاب مجموعه مقالات چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران.

ایران و چشم اندازهای تحلیلی امر سیاسی:
ایستادن در آستانه قرن نو خورشیدی  


برای دریافت نسخه الکترونیک چکیده مقالات و مجموعه مقالات به سایت ww.ipsa.ir و کانال IPS_A@ مراجعه نماید. 

کتاب چکیده مقالات چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

کتاب مجموعه مقالات چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

لینک برگزاری همایش:

https://www.skyroom.online/ch/mohammad.esk/iranianpoliticalassociation14

🔶 راه‌های ارتباط با همایش:
📞 دبیرخانه:  09197178723 - 66493412- 021

📩 رایانامه: ipsa1400@gmail.com

🌐 وبسایت: www.ipsa.ir

حضور در این همایش برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.