ایران در نقشه جهان

معرفی و نقد کتاب "جزیره سرگردانی؛ مطالعات کاربران رسا‌نه‌های اجتماعی در ایران"

جمعه بیست و دوم اسفند ماه 1399

کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند:

نشست علمی:photo_2021-03-06_11-48-43
معرفی و نقد کتاب "جزیره سرگردانی؛ مطالعات کاربران رسا‌نه‌های اجتماعی در ایران"

با سخنرانی:
 دکتر حسین کرمانی
نویسنده کتاب

دکتر عبدالحسین کلانتری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دبیر نشست:
 دکتر محمد بابایی
دبیر علمی کمیته روش‌شناسی انجمن علوم سیاسی ایران

زمان: چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

از ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰

پخش آنلاین نشست علمی در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس:

https://engage2.shatel.com/b/vze-3hq-xxc

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می‌باشد.