ایران در نقشه جهان

کسب رتبه A توسط انجمن علوم سیاسی ایران

جمعه بیست و دوم اسفند ماه 1399


کسب رتبه A توسط انجمن علوم سیاسی ایران

عملکرد انجمن علوم سیاسی ایران در سال 1398photo_2021-03-07_02-25-23

بر اساس اعلام کمیسیون انجمن های علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، انجمن علوم سیاسی ایران بر اساس ارزیابی گزارش عملکرد سال 98 حائز رتبه A شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن علوم سیاسی ایران و طبق نامه کمیسیون یاد شده، انجمن توانسته است به عنوان یکی از انجمن های علمی دارای رتبه برتر شناخته شود.

ضمن تبریک و با سپاس از مشارکت تمامی اعضای محترم انجمن، هیات مدیره و به ویژه تلاش های هیات مدیره دوره قبل (دوره ششم) و بخش اجرایی، امید است انجمن بتواند در انجام وظایف و مسئولیت های خود همچنان از همکاری استادان، پژوهشگران و دانشجویان ارجمند برخوردار باشد.

با احترام
انجمن علوم سیاسی ایران