ایران در نقشه جهان

سومین جلسه از سلسله نشست‌های "با بزرگان سیاست و اندیشه تاریخ معاصر ایران"

شنبه چهاردهم فروردين ماه 1400


سومین جلسه از سلسله نشست‌های "با بزرگان سیاست و اندیشه تاریخ معاصر ایران" 

photo_2021-03-08_17-40-13
موضوع:
"سید جمال الدین اسدآبادی"

سخنران:
دکتر علی اکبر امینی

پنج شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۷ الی ۱۷:۴۵
 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی خراسان
https://www.instagram.com/ipsa.kb/