ایران در نقشه جهان

همايش بين المللي "ملي شدن صنعت نفت در ايران: تاثيرات منطقه اي و بين المللي"

شنبه چهاردهم فروردين ماه 1400

به مناسبت هفتادمين سالگرد ملي شدن صنعت نفت:

همايش بين المللي "ملي شدن صنعت نفت در ايران: تاثيرات منطقه اي و بين المللي"

زمان: چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩ از ساعت ٩ تا ١٦

زبان همايش: انگليسي

نشاني:
https://meeting.atu.ac.ir/ch/nationaloil