ایران در نقشه جهان

دوره آموزشی skype " ارایه متون سیاستگذاری عمومی به زبان انگلیسی"

سه شنبه هفدهم فروردين ماه 1400


مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

دوره آموزشی skype:photo_2021-04-06_20-09-32
" ارایه متون سیاستگذاری عمومی به زبان انگلیسی"

حوزه های مورد بحث:
. Public Policy Analysis
. Theory, Politics, and Methods

منبع:
. Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods
Edited by Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney

مدرس:
دکتر کیومرث اشتریان 
(دانشیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران)

طول دوره:
 پنج جلسه در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۰

همراه با اعطای گواهی رسمی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران

هزینه شرکت در کارگاه: 
۲۵۰ هزار تومان.

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران
 5859837000365268

ثبت نام از طریق ارسال پیام در تلگرام:
 09337357576