ایران در نقشه جهان

وبینار تخصصی "بررسی قرارداد 25 ساله ایران- چین"

سه شنبه بیست و چهارم فروردين ماه 1400


گروه های روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کنند:

وبینار تخصصی بررسی قرارداد 25 ساله ایران- چینphoto_2021-04-10_12-21-56

سخنرانان:

دکتر بهزاد شاهنده (استاد دانشگاه تهران).
دکتر محسن شریعتی نیا (استاد دانشگاه شهید بهشتی).
دکتر مسعود موسوی شفائی (استاد دانشگاه تربیت مدرس).

زمان: دوشنبه 23 فروردین 1400
ساعت 16 الی 18


لینک وبینار:

https://live.modares.ac.ir/b/sey-u4z-hm6


حضور در این برنامه مجازی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.