ایران در نقشه جهان

نگاهی به برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

سه شنبه بیست و چهارم فروردين ماه 1400


کمیته اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

نشست علمی:photo_2021-04-11_12-28-37
نگاهی به برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

سخنرانان:

دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی).
دکتر محمد باقر خرمشاد (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی).
دکتر ابراهیم متقی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران).
 دکتر کیومرث اشتریان (عضو هیات علمی دانشگاه تهران).


دبیر نشست: دکتر میترا راه (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی).

زمان: چهار شنبه 25 فروردین ماه 1400
ساعت 17 تا 19


پخش آنلاین برنامه:

https://f.ecodan.ir/b/rdt-1m4-9w8-tjb

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.