ایران در نقشه جهان

برنامه سومین همایش ملی "دولت پژوهی؛ چه باید کرد؟ راهبردهایی برای فردای ایران"

پنج شنبه دوم ارديبهشت ماه 1400

برنامه سومین همایش ملی "دولت پژوهی؛ چه باید کرد؟ راهبردهایی برای فردای ایران"

WhatsApp Image 2021-04-14 at 8.07.39 AMWhatsApp Image 2021-04-21 at 12.04.02 PMWhatsApp Image 2021-04-22 at 1.51.25 PMWhatsApp Image 2021-04-22 at 1.51.27 PM
 

 

 

 

 

زمان: چهارشنبه، ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

تارنما همایش: stateconf3.um.ac.ir

رایانامه همایش: stateconf@um.ac.ir