ایران در نقشه جهان
  • انجمن علوم سیاسی ایران
  • اخبار
  • کارگاه تحلیل کنش استدلال در مباحث سیاسی بررسی استدلال موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست جمهوری

کارگاه تحلیل کنش استدلال در مباحث سیاسی بررسی استدلال موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست جمهوری

پنج شنبه دوم ارديبهشت ماه 1400

شعبه کرمان و کمیته مسایل ایران انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

کارگاه تحلیل کنش استدلال در مباحث سیاسیWhatsApp Image 2021-04-19 at 3.07.41 PM
بررسی استدلال موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست جمهوری

مدرسین:

دکتر صدیقه شیخ زاده جوشانی
(استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان).

کیانا کامیابی
(دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان).

این کارگاه به صورت مجازی برگزار می گردد. جهت شرکت در این کارگاه ثبت نام از طریق ste.uk.ir.ac و دریافت لینک ورود الزامی می باشد.

زمان: یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 17/30a