ایران در نقشه جهان

معرفی کتاب "بحران کرونا و مسئله حکمرانی"

يکشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه 1400


شعبه همدان انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری پژوهشکده مطالعات راهبردی برگزار می کند:

پنجمین نشست از سلسله نشست های «جمعه ها با کتاب»photo_2021-04-29_01-09-41

معرفی کتاب:
بحران کرونا و مسئله حکمرانی

سخنران:
دکتر مجتبی قلی پور
(نویسنده اثر و عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی)

زمان:
جمعه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۲۱

دبیر نشست:
دکتر رضا سلیمانی (دانشیار روابط بین الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان)

لینک نشست در ادوب کانکت:
http://vc.basu.ac.ir/irpsahamedan