ایران در نقشه جهان

رونمايی و وارسی كتاب "انديشه سياسي در جهان عرب؛ از پاييز خلافت تا بهار عربی"

يکشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه 1400

مركز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژيك خاورميانه به همراه مركز مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه و انجمن علوم سياسی ایران برگزار می كند:photo_2021-05-01_18-42-53

رونمايی و وارسی كتاب:

انديشه سياسي در جهان عرب؛ از پاييز خلافت تا بهار عربی 

با حضور؛ دكتر فرهنگ رجايی، استاد دانشگاه كارلتون كانادا و نويسنده كتاب 

دكتر محمدكاظم سجادپور ( رييس مركز مطالعات سياسي و بين المللی وزارت امور خارجه ) 

دكتر قدير نصری
( دانشيار دانشگاه خوارزمی و رييس پژوهشكده مطالعات خاورميانه)  

مدير نشست: دكتر فرزاد نعمتی

زمان: پنج شنبه ١٦ ارديبهشت ١٤٠٠ ساعت ٢١ تا ٢٢/٣٠

لينك شركت در جلسه:

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf