ایران در نقشه جهان

سلسله نشست های اقتصاد سیاسی "راهبردهایی برای مواجهه با چالش ها و مشکلات دولت"

چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت ماه 1400


قطب علمی دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

سلسله نشست های اقتصاد سیاسی:photo_2021-05-13_14-50-19
راهبردهایی برای مواجهه با چالش ها و مشکلان دولت

سخنرانان:

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر غلامرضا حداد (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر میترا راه نجات (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)


زمان: یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1400
ساعت 18 تا 20


پخش برنامه در بستر مجازی:

https://meeting.atu.ac.ir/ch/challenge