ایران در نقشه جهان

رونمایی و وارسی آورده ها و بايسته های؛ اخلاق ، هنجار و امر سياسی ؛ انديشه و عمل كنت و تامپسن

چهارشنبه پنجم خرداد ماه 1400

مركز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورميانه با همكاری انجمن علوم سياسی ايران و انجمن علمي مطالعات صلح برگزار می نمايد؛ 

رونمایی و وارسی آورده ها و بايسته های؛ 
اخلاق ، هنجار و
WhatsApp Image 2021-05-26 at 10.09.24 PM امر سياسی ؛ انديشه و عمل كنت و. تامپسن 

با حضور و نظر ؛ 

دكتر فرهنگ رجايی، نويسنده كتاب و استاد دانشگاه كارلتون كانادا 

 دكتر حمير مشيرزاده، مترجم كتاب و دانشيار روابط بين الملل دانشگاه تهران  

 دكتر رحمت حاجي مينه،  عضو هيأت علمی و مدير گروه در مركز مطالعات خاورميانه 

 پنج شنبه ، ۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ١٧ 

 لينک شركت در نشست ؛ 

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf