ایران در نقشه جهان

معرفی و نقد کتاب " تصویر ، صدا ، سیاست"

دوشنبه هفدهم خرداد ماه 1400

انجمن علوم سیاسی ایران ( شعبه ایلام ) برگزار می‌کند:

نشست علمی:WhatsApp Image 2021-06-07 at 12.17.36 PM
معرفی و نقد کتاب " تصویر ، صدا ، سیاست"

با سخنرانی:

 دکتر عباس سهراب زاده
نویسنده کتاب

دکتر عظیم کریمی 
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام

دبیر نشست:
 دکتر عباس منصوری 
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام

زمان: شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

از ساعت ۱۱الی ۱۳

بخش آنلاین در بستر مجازی 
http://webconf.pnu.ac.ir/nazarpardaz


حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان می‌باشد.a