ایران در نقشه جهان

نشست علمی "لوسیفریسم: صلح و خشونت از منظری پدیدارشناسانه"

يکشنبه سی ام خرداد ماه 1400


جامعه ایرانی پدیدارشناسی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری کمیته فلسفه، اخلاق و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران  برگزار می‌کند:

نشست علمی:photo_2021-06-19_11-04-01
لوسیفریسم: صلح و خشونت از منظری پدیدارشناسانه

با سخنرانی:
 پروفسور جیمز هارت
استاد بازنشسته فلسفه، دانشگاه ایندیانا

با شرحی از:
 حمید ملک زاده

دبیر نشست:
 محمود رضا مقدم شاد

زمان: چهارشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۰

از ساعت ۱۹.۳۰ الی ۲۱.۳۰

بخش آنلاین در بستر مجازی 
https://join.skype.com/crHsPV2ulTdI


حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.