ایران در نقشه جهان

سومین دوره از سلسله دوره‌های آموزشی " ارایه متون سیاستگذاری عمومی به زبان انگلیسی"

يکشنبه سی ام خرداد ماه 1400


مدرسه مهارت انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:photo_2021-06-20_18-32-19

سومین دوره از سلسله دوره‌های آموزشی:

" ارایه متون سیاستگذاری عمومی به زبان انگلیسی"

از طریق پلتفرم skype

حوزه های مورد بحث:
. Public Policy Analysis
. Theory, Politics, and 
Methods

منبع:
. Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods
Edited by Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney

مدرس:
دکتر کیومرث اشتریان 
(دانشیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران)

طول دوره:
 پنج جلسه در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۸ الی ۱۹

همراه با اعطای گواهی رسمی از طرف انجمن علوم سیاسی ایران

هزینه شرکت در کارگاه: 
۱۰۰ هزار تومان.

درآمد حاصل از این کارگاه صرف امور انجمن علوم سیاسی ایران خواهد شد.

شماره کارت انجمن علوم سیاسی ایران 5859837000365268

ثبت نام از طریق ارسال پیام در تلگرام: 09337357576