ایران در نقشه جهان

آینده کنشگران سیاسی در ایرانِ پس از انتخابات ریاست جمهوری

دوشنبه چهاردهم تير ماه 1400

از دانشجویان عضو انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان دعوت می شود در چهارمین دوره از رقابت های تحلیل دانشجویی ماه با عنوان:photo_2021-07-05_10-26-59
 "آینده کنشگران سیاسی در ایرانِ پس از انتخابات ریاست جمهوری" 
شرکت نماید.
دانشجویان عزیز می توانند تحلیل های خود را در قالب ۳۵۰ کلمه و با فونت B Lotus شماره ۱۴ تا ۲۵ تیرماه به آدرس ایمیل انجمن:
ipsakhorasan92@gmail.com
و یا از طریق تلگرام به شماره:
09021392920
ارسال نمایند.
نکته: به تحلیل های برگزیده مشوق‌های تحصیلی تعلق خواهد گرفت.