ایران در نقشه جهان

نشست مجازی "تاثیر توافقات بین امریکا و طالبان بر دولت ملی افغانستان"

چهارشنبه سیزدهم مرداد ماه 1400


کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری دانشگاه های غالب کابل و دانشگاه خصوصی کاروان از افغانستان برگزار می کند:photo_2021-07-31_23-03-34

"تاثیر توافقات بین امریکا و طالبان بر دولت ملی افغانستان"

سخنرانان:
دکتر سید محمد رضا هاشمی (استاد دانشگاه غالب کابل و مسئول مرکز مطالعات صلح و مسائل استراتژیک)
عنوان بحث: آینده سیاسی دولت در پرتو توافق امریکا-طالبان

دکتر مجتبی نوروزی (كارشناس مسايل افغانستان)
عنوان بحث: مساله مشروعيت در ساختار حكمراني افغانستان

دبیر نشست: دکتر مهدی زيبائی (استادیار روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی)

زمان: چهارشنبه 13 مرداد 1400
ساعت 18 الی 20

پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی:
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc/

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.