ایران در نقشه جهان

هجدهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ"

دوشنبه یکم شهریور ماه 1400


هجدهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ" 

با سخنرانی: دکتر محسن خلیلیphoto_2021-08-18_10-03-19
 
با معرفی کتاب‌های
"مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران"

و
"مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"

 

و با موضوع
 "دومین ۲۸ مرداد"

شنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰، ساعت ۲۰ الی ۲۱
 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان 
https://www.instagram.com/ipsa.kb/