ایران در نقشه جهان

مراسم یاد بود استاد فقید شادروان دکتر کابک خبیری

يکشنبه هفتم شهریور ماه 1400

مراسم یاد بود استاد فقید شادروان دکتر کابک خبیری

37043cfd-ef50-492e-a90c-7299d83864dd

 با حضور و خاطراتی از:

آقای سیاوش خبیری

دکتر طاهره ابراهیمی فر

دکتر اسدالله اطهری

دکتر محمدباقر بهرامی

دکتر محمدرضا تاجیک

دکتر علیرضا سلطانی

دکتر اردشیر سنایی

دکتر ضیاءالدین صبوری

دکتر سیدعلی طباطبایی پناه

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

دکتر ابراهیم متقی

دکتر عبدالامیر نبوی

همراه با قرائت قرآن کریم از سوی قاری بین المللی استاد سید حسین موسوی بلده

زمان: سه شنبه 9 شهریور 1400، ساعت 16 الی 18:30

پخش از طریق لینک زیر(ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/politicalscience