ایران در نقشه جهان

نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ"

شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1400

نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ" 

با سخنرانی: دکتر مجتبی مقصودیWhatsApp Image 2021-09-18 at 10.35.24 PM
 
با معرفی کتاب‌
"مصالحه ملی"

و با موضوع
 "مصالحه ملی اندیشه سیاسی گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح"

چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ ال ۱۹
 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان 
https://www.instagram.com/ipsa.kb/