ایران در نقشه جهان

بررسی تحولات اخیر حوزه قفقاز جنوبی (تهدیدها، فرصت ها)

جمعه سی ام مهر ماه 1400

انجمن علوم سیاسی ایران( شعبه ایلام) با همکاری مدیریت فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی دانشگاه پیام نور ایلام برگزار میphoto_2021-10-06_10-39-22 کند: 

بررسی تحولات اخیر حوزه قفقاز جنوبی ( تهدیدها، فرصت ها ) 

 با سخنرانی و تحلیل 

 دکتر علیرضا بیکدلی ( دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ترکیه)

 دکتر سید اسدالله اطهری( عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ) 

 مدیر نشست : دکتر عظیم کریمی 

 زمان : شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ 

https://www.skyroom.online/ch/ilampnu/ipsa