ایران در نقشه جهان

"علی اکبر دهخدا"

جمعه سی ام مهر ماه 1400

نهمین جلسه از سلسله نشست‌های "با بزرگان سیاست و اندیشه تاریخ معاصر ایران" photo_2021-10-06_10-56-22


موضوع:
"علی اکبر دهخدا"

سخنران:
دکتر علی اکبر امینی

پنجشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ الی ۱۹
 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی خراسان
https://www.instagram.com/ipsa.kb/