ایران در نقشه جهان

بررسی دوره اصلاحات در ایران در پرتو تئوری‌های گذار به دموکراسی و تمهید الگوی نظری بدیل

جمعه سی ام مهر ماه 1400

سومین نشست از سلسله ارائه‌های پژوهش‌های دانشگاهی (دوره مقدماتی) سه‌شنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۷photo_2021-10-10_17-50-35 (2)

عنوان رساله: بررسی دوره اصلاحات در ایران در پرتو تئوری‌های گذار به دموکراسی و تمهید الگوی نظری بدیل

ارائه دهنده: دکتر علی‌رضا خوشبخت

دانش آموخته دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

استاد راهنما: دکتر مجید توسلی رکن آبادی
استاد مشاور: دکتر محمد مهدی مجاهدی
استاد داور داخلی: استاد کیهان برزگر
استاد داور خارجی: دکتر احمد خالقی

آقای خوشبخت در حال حاضر سردبیر مجموعه رسانه‌ای دیدار هستند.

لینک اتاق ارائه:

https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc

دوستان و علاقه‌مندان علوم سیاسی در صورت تمایل به ارائه پژوهش‌های خود و یا یاری رساندن به کمیته دانشجویی در مسیر تقویت اجتماع علوم سیاسی در ایران به کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران پیام دهید.