ایران در نقشه جهان

آشنایی با هستهٔ پژوهشی سیاست خارجی چندهمسایگی دانشگاه فردوسی مشهد

جمعه سی ام مهر ماه 1400

کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:photo_2021-10-13_19-56-38
آشنایی با هستهٔ پژوهشی سیاست خارجی چندهمسایگی دانشگاه فردوسی مشهد 

سخنران:
دکتر محسن خلیلی (استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر هستهٔ پژوهشی)

دبیر نشست: 
دکتر مهدی زيبائی (عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره)

زمان: شنبه 24 مهر 1400
ساعت 18 الی 20

پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی:
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/international-affairs
حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.