ایران در نقشه جهان

لویاتان: اثری کلاسیک در فلسفه سیاسی: گستره اقتدار دولت، محدوده آزادی فرد

جمعه سی ام مهر ماه 1400

بیستمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان "یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ" photo_2021-10-18_09-08-36

با سخنرانی: دکتر حسینعلی نوذری
 
با معرفی کتاب‌
"لویاتان"

و با موضوع
 "لویاتان: اثری کلاسیک در فلسفه سیاسی: گستره اقتدار دولت، محدوده آزادی فرد (به مناسبت روز جهانی ترجمه)"

پنج‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰، ساعت ۲۰ ال ۲۱
 به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان 
https://www.instagram.com/ipsa.kb/