ایران در نقشه جهان

سمپوزیوم بین المللی "مواجه با تبعیض: چشم اندازهای پدیدارشناسانه و تبارشناسانه"

پنج شنبه بیستم آبان ماه 1400

اعضای جامعه‌ی ایرانی پدیدارشناسیِ انجمن علوم سیاسی ایران در ادامه‌ی تولید محتوای علمی و مشارکت درعرصه‌ی بین المللی در سمپوزیوم بین المللی به ابتکار دانشگاه اینسبروک اتریش با عنوان «مواجه با تبعیض: چشم اندازهای پدیدارشناسانه و تبارشناسانه» سخنرانی خواهند داشت.
عنوان سخنرانی:
برابری، کین توزی ک ادراک همدلانه دیگری.

photo_2021-10-27_20-25-53photo_2021-10-27_20-25-54photo_2021-10-27_20-25-54 (2)

ارائه کنندگان:
محمودرضا مقدم شاد
حمید ملک زاده

تاریخ:
۲۹ اکتبر ۲۰۲۱-جمعه ۷ آبان

برای حضور آنلاین و استفاده از سخنرانی‌های این سپموزیوم می توانید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید:
https://www.uibk.ac.at/fsp-kultur/tagung-confronting-discrimination/registration.html