ایران در نقشه جهان

⁨اولین همایش بین‌المللی «حکمرانی و کشورداری در ایران»

پنج شنبه بیستم آبان ماه 1400

⁨اولین همایش بین‌المللی «حکمرانی و کشورداری در ایران»photo_2021-10-30_16-47-22
برگزارکنندگان:
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
- پژوهشکده مطالعات راهبردی

محورهای همایش:
- حکمرانی و کشورداری؛ کنکاش مفهومی، نظری و تاریخی
- حکمرانی امنیت ملی در ایران
- حکمرانی اقتصادی و توسعه در ایران
- حکمرانی فرهنگی و اجتماعی در ایران
- حکمرانی حقوقی و قضایی در ایران  
- حکمرانی زیست ‏محیطی در ایران
- حکمرانی فضای مجازی در ایران

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۰ آبان ۱۴۰۰

کسب اطلاعات بیشتر:
http://irangovernance1.khu.ac.ir/⁩

⁨https://t.me/risstudies/1276⁩