ایران در نقشه جهان

مفهوم پارلمان در اندیشه دوران قاجار

پنج شنبه بیستم آبان ماه 1400

photo_2021-10-31_16-15-55
ششمین جلسه «سلسله نشست‌های ارائه پژوهش‌های دانشگاهی» با ارائه دکتر محدثه جزایی، ۱۱ آبان ساعت ۱۹:۳۰، برگزار خواهد شد. رساله دکتری خانم جزایی بر تاریخ مفهوم پارلمان در دوره قاجار متمرکز است. یکی از ابعاد تحسین‌شده رساله محدثه جزایی روش پژوهشی بود که او به کاربست. جزایی با استفاده از روش «تاریخ مفاهیم» نشان داد چطور در هنگامه‌های شکل‌گیری و تاسیس نهادها نزاع قدرت بر سر مفاهیم توانست بر مسیر تاریخی کشور تاثیرات عمیق و دامنه‌داری به جای بگذارد.

هدف کمیته دانشجویی از برگزاری این سلسله نشست‌ها این است که بستری علمی برای دانش‌جویان و دانش‌آموختگان علم سیاسی ایجاد شود تا از طریق آن حاصل کوشش‌‌های علمی‌ خود را با دیگر هم‌رشته‌ای‌ها و علاقه‌مندان علوم سیاسی در میان بگذارند. این بستر می‌تواند نقشی (هر قدر اندک) در تقویت اجتماع علمی دوستداران سیاست ایجاد کند.

دکتر جزایی اولین خانمی هستند که در این سلسله نشست‌ها به ارائه پژوهش خود می‌پردازند. ایشان دانش‌آموخته دانشگاه فردوسی مشهد هستند و این نیز «اولین» دیگری است.

لینک اتاق (ترجیحا از مرورگر کروم استفاده کنید):
https://engage.shatel.com/b/vze-3hq-xxc